Online Satın Al TR EN DE RU AR

Zeytin’in Tarihi

“Zeytin bütün ağaçların ilkidir.”

“Olea prima omnium arborum est.”

İnsanoğlu eski çağlardan beri zeytin ve zeytinyağına çok büyük önem vermiştir. Zeytin ve ağacı birçok efsanenin kaynağı olmuş, tüm kutsal kitaplarda defalarca adları geçmiştir. Zeytin yetiştiriciliğinin ilk insanlardan beri yapıldığı düşünülür ve “zeytin ağacı bütün ağaçların ilkidir” (olea prima omnium arborum est) denilir.

Athena Mitolojide zeytin ağacını insanlığa armağan eden Tanrıça Athena

Bolluğun, adaletin, sağlığın, barışın, zaferin, gururun, bilgeliğin, aklın, ölümsüzlüğün, arınmanın ve yeniden doğuşun simgesidir.

Tanrıça Athena’nın insanlığa armağanıdır. Efsaneye göre Atina'nın ilk kralı I. Kekrops, bir tepenin üzerine çok güzel bir şehir kurar. Şehre bakar ve şehrin koruyucu bir tanrısının olması gerektiğine karar verir.

Deniz tanrısı Poseidon ve bilgelik tanrıçası Athena şehrin koruyucu tanrısı olmaya talip olurlar.

Her iki tanrı da Kral Kekrops'a ve şehrin vatandaşlarına önemli bir hediye verecek, verilen hediyeye göre hangi tanrının şehrin koruyucusu olacağına şehir halkı karar verecektir.

Poseidon tepenin en yüksek yerine çıkar ve üç dişli asasını bir kayaya vurur.

Kayada koca bir yarık açılmıştır ve bu yarıktan gürül gürül su akmaya başlamıştır. Halk önce heyecanlanır; ancak Poseidon denizlerin hükümdarı olduğu için suyun tuzlu olduğunu çabucak keşfederler.

Athena daha sonra Poseidon'un yerini alır. Mızrağını yere saplar ve mızrağın saplandığı yerden bir filiz çıkar ve büyür, çok güzel bir zeytin ağacı olur.

Athena bu bitkinin insanlığın yaralarını iyi edecek bir merhem, lezzetli bir besin ve karanlıkları aydınlatacak bir alev olduğunu söyler. Şehir ve Kral kararını vermiştir. Yeni kurulan şehrin koruyucusu Athena olur.

Bütün tanrılar bu ağaca hayran kalır. Hepsi Athena'yı tebrik eder, artık şehir ona aittir. Şehrin ismine de bundan sonra Atina denecektir.

İNSANLIK KADAR ESKİ Umudun ve Barışın Simgesi Zeytin

Zeytin mitolojinin yanı sıra ilahi dinlerin tarihinde de önemli bir yere sahiptir.

Eski Ahit’te yer alan efsanelerden biri Hz. Nuh ve büyük tufandan bahseder. Yarattığı ademoğlunun yeryüzüne kötülük tohumları saçtığını gören Tanrı, onu bir tufanla cezalandırmaya karar verir.

Hz. Nuh’a bir gemi inşa etmesini ve gemiye her çift hayvandan erkekli dişili olmak üzere ikişer tane alıp, kendisine iman edenlerle birlikte binmesini buyurur.

Ardından büyük tufan başlar. Hz. Nuh ve gemisindeki canlılar hariç, yeryüzü üzerinde yaşayan her şey silinir.

Tufan durulduğu zaman Hazret-i Nuh, suların çekilip çekilmediğini anlamak için geminin penceresinden bir güvercin salar. Sular çekilmediği için güvercin gemiye döner.

Hz. Nuh, yedi gün sonra güvercini tekrar salar. Güvercin bu sefer, ağzında yeni koparılmış zeytin yaprağıyla gelir.

O zaman Nuh, suların yeryüzünden çekildiğini anlar. Ağzında zeytin yaprağı tutan güvercin, o günden bugüne, ümidin ve barışın simgesi olur.

History